Toegankelijkheid van deze website

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld het ons.

Wat is een toegankelijke website?

Een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ook bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EN 301 549. De stad Leuven volgt deze richtlijnen.

Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

We passen deze maatregelen toe in onze werking:

  • Toegankelijkheid 'by design'
    Toegankelijkheid is een onderdeel van alle stappen in de ontwikkeling van deze website (ontwerp, bouw en redactie)
  • Onderzoek
    Onafhankelijke experten testen de website regelmatig op toegankelijkheid, zowel functioneel-technische als redactionele delen. Knelpunten lossen we duurzaam op.
  • Kennis medewerkers
    Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen ze toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Hoe melden?

Meld het ons

Liever niet online melden? Contacteer ons:

Stadskantoor

Stad Leuven - evenementen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Ander probleem met toegankelijkheid?

Wil je een ander probleem met toegankelijkheid melden (bv. over locatie in de stad)?
Meld het ons

Klacht indienen

Nam je contact op met de stad, maar ben je niet tevreden met het antwoord? Stuur dan jouw klacht naar de ombudsdienst van de stad. Kom je er niet uit? Dan kan je ook de Vlaamse ombudsdienst contacteren.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 juni 2023. We baseerden ons op een beoordeling van adviesbureau ElevenWays. We pasten de verklaring voor het laatst aan op 8 juni 2023.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.